Demokrates. eu
antybarbarzyńca  
sprzeciwia się ‘nowemu barbarzyństwu’,
czyli
niszczeniu demokracji,
 nawrotowi do uprawiania polityki i gospodarki przy pomocy wojny,
szerzeniu irracjonalizmu i antyhumanitarnych ideologii,
wyzuwaniu człowieka i  ekosfery
z ich praw podstawowych,

 upatruje przyczyn tej groźnej sytuacji

 w rosnącym gospodarczym i politycznym odpodmiotowieniu ludności świata,
 w panoszeniu się mafijnych sposobów gospodarowania i sprawowania władzy,
w nierównowadze sił między słabymi i silnymi krajami,
w rezygnacji jednostek i społeczeństw ze wspólnej obrony  godziwych sposobów gospodarowania i współżycia na Planecie,
 w podporządkowaniu masmediów oraz nauki i  kultury interesom najsilniejszych podmiotów gospodarczych,
 w propagandzie ideologii, które  ten stan rzeczy gloryfikują,    

 zachęca  
do poszukiwania środków zaradczych,
zamieszczając
w języku polskim
i w niemieckim
materiały o charakterze
diagnoz,
prognoz,
przestróg,
szkiców strategicznych,
luźnych uwag i pomysłów
oraz
kpin i  żartów
z prostej głupoty i groźnej dla życia
bzdury

w przekonaniu, że żadna myśl nie jest bez skutków
dla działania