(Komentarz Demokratesa: poniższy przekład jednego z  niemieckich protestów obywatelskich ostatniego czasu jest przyczynkiem do charakterystyki demokracji w Niemczech; jednakże odzwierciedla on także znacznie szerszą tendencję – rosnącą koncentrację aparatów  państwowych  na nadzorowaniu obywateli, co na demokrację  nie może nie  wpływać negatywnie)  

Rząd krajowy Badenii-Württembergii chce nowego prawa o zgromadzeniach, mającego znacznie ograniczyć ich wolność i podporządkować  biurokracji: przewiduje oprócz rejestrowania  i nadzorowania także zbieranie danych  o uczestnikach, umożliwia policji i władzom  arbitralne utrudnianie -  ingerowanie tak w przebieg zgromadzeń, jak  i w prawa zgromadzonych.
 
Prawo gromadzenia  się w pomieszczeniach zamkniętych  podlega ograniczeniu: chociaż konstytucja dopuszcza prawne regulacje tylko w stosunku do zgromadzeń pod gołym niebem, nowe prawo przewiduje  ograniczenia także zgromadzeń na sali, a mianowicie:

 • Władze mają prawo ingerować w samostanowienie  organizacji. Na przykład demokratycznie wybranemu przewodniczącemu można zabronić, by przewodniczył zgromadzeniu  
 • Władza ma prawo żądać wymienienia  ustalonej  przez siebie  liczby porządkowych (z miejscem ich zamieszkania i datą urodzenia), a zarazem  może odrzucić wyznaczonych porządkowych jako nieodpowiednich  i w ten sposób sprawiać, że zgromadzania  nie będzie się dało zorganizować
 • Kierownik zgromadzenia podlega karze, jeśli nie rozpozna na czas  „dojrzałej chęci  przemocy” i nie zakończy zgromadzania
Wolność demonstracji zostaje pozbawiona treści

Jeszcze dramatyczniejsze są ograniczenia  demonstracji i wieców na terenie otwartym:
 • Już dwie osoby będą uchodziły jako zgromadzenie. Może to znaczyć między innymi, że już samo ustawanie stanowisk strajkowych  w walce pracowniczej będzie musiało być zgłaszane  jako demonstracja
 • Termin zgłaszania ma zostać przedłużony do 72 godzin (zamiast 48) przed pierwszym zaproszeniem na zgromadzenie
 • Przy decydowaniu o zakazie i zabezpieczeniach  mogą być brane pod uwagę  „prawa osób trzecich”, na przykład uczestników ruchu i  wykonawców pracy zawodowej
 • Kierownicy zgromadzeń i porządkowi staną się przedłużonym ramieniem  policji, zamiast reprezentować potrzeby zgromadzonych. Będzie się ich rejestrować i czynić odpowiedzialnymi, a także  oddalać jako nieodpowiednich
 • Już jednakowe czapki i jednobarwne kamizelki strajkowe związków zawodowych mogą zostać uznane za  „bojowe” i „zastraszające” i z tego powodu zakazane
 • Policja ma prawo niemal bez ograniczeń ingerować w zgromadzenie, na przykład  dla ustalenia personaliów osób uczestniczących
 • Zgromadzenia mogą być wedle widzimisię policji filmowane, a filmy zapisywane  w sposób dowolny
 • Już podczas przyjazdu na zgromadzenie obowiązuje specjalne prawo policyjnych kontroli i szykan

Przemarszom nacjonalistów nie będzie się przeciwdziałać. Istniejące rzekomo lepsze metody radzenia sobie z tymi przemarszami są wyjaśnieniem nieprzekonującym.

Już w przeszłości działalność antyfaszystowska bywała dość często utrudniana przez władze. W nowym prawie w sposób mocniejszy stwarza się utrudnienia tym, którzy zwracają się podczas zgromadzeń   przeciwko  radykalnej prawicy. Czy dla zwalczania radykalnych prawicowców nie byłyby bardziej wskazane zakazy organizacji nacjonalistycznych – niż ograniczanie wolności zgromadzeń, które uderza we wszystkich.
Wolność zgromadzeń jest prawem podstawowym!

Prawo do otwartej dyskusji  i do publicznego wyrażania opinii tworzy podstawową substancję  demokracji. Rząd krajowy Badenii-Württembergii  czyni z tego prawa przy pomocy swego projektu przypadek szczególny, podporządkowując je  szczególnej obserwacji przez policję i władzę.

Zgromadzenia „stanowią element pierwotnej niesfornej demokracji bezpośredniej, zapobiegający  kostnieniu  aktywności politycznej w skrzętnej  rutynie“, mówi Federalny Sąd Konstytucyjny.
A my mówimy: i niech tak pozostanie!

Dlatego wzywamy wszystkich do demonstrowania przeciwko planowanym ograniczeniom wolności zgromadzeń.

22 listopada 2008

Tłum. Jerzy Drewnowski
 

 Żródło: Homepage des Bündnises gegen die Verschärfung der Meinungsfreiheit:  www.versammlungsrecht2009.tk