Polska – kraj największej emigracji nowoczesnej Europy
 
Image
rys. Graczyk

Masowa emigracja młodych ludzi po wejściu Polski do Unii Europejskiej zada naszemu krajowi potężny cios, którego skutki będziemy odczuwać przez dziesięciolecia. To największa fala emigracji z Polski od drugiej wojny światowej.
 
W 2025 – 2030 r. Polska będzie w tragicznej sytuacji demograficznej – alarmuje profesor Krystyna Iglicka, demograf i ekonomistka z Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, która wystąpiła z wykładem w University College w Londynie. Zwróciła uwagę, że ,,emigranci, młodzi Polacy, których w latach 2004 – 2008 wyjechało 2,1mln, to stracone pokolenie''.

Pogłębią się  problemy Polski

– Bilans tej emigracji jest negatywny – podkreśliła dobitnie Krystyna Iglicka. Zwróciła też uwagę, że nastąpiło to w czasie spadku dynamiki przyrostu ludności i spotęgowało go. – Zaostrzył się w związku z tym problem starzenia się ludności i utrzymania wydolności systemu emerytalnego w dłuższym okresie – podkreśla uczona.

W jej ocenie, niektórzy emigranci ,,próbują wrócić do kraju, ale jeśli w CV mają pracę w barze, lub opiekę nad dzieckiem, to wygląda to źle. To jest ta migracyjna pułapka dużego segmentu polskiego społeczeństwa''. Politolog dr Rafał Chwedoruk uważa, że zjawiska zasygnalizowane przez profesor Iglicką będą miały także negatywne skutki dla systemu politycznego w Polsce: – Spowodują, że wśród głosujących coraz bardziej będzie dominować starsze pokolenie. To spowoduje petryfikację obecnego układu sił partyjnych, czyli tych samych, które przyczyniły się do tego społecznego dramatu.

Jego zdaniem, okazało się, że konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej były ewidentnie dobre w perspektywie krótkookresowej, ale niekoniecznie przyniosą podobne pożytki w długiej perspektywie, bo Europa Zachodnia też ma problemy społeczne.

– Polskie rządy, w tym także dwa ostatnie, z tego punktu widzenia zmarnowały owoce kilkuletniego wzrostu gospodarczego. Polscy politycy zamiast marnować energię na jałowe spory powinni zająć się szukaniem sposobów, by uczynić życie młodego pokolenia w kraju atrakcyjnym także z innych niż finansowe powodów, choćby przez tworzenie niskopłatnych, ale dających szanse na przyszłość etatów publicznych – dodaje Rafał Chwedoruk.

Dobra mina do złej gry

W pierwszych latach po zaistnieniu fali emigracji dominowały mimo wszystko prognozy optymistyczne. Ubolewając nad wypływem młodych, często wykształconych Polaków wyrażano jednak nadzieję, że spowoduje to zmniejszenie bezrobocia w kraju. Jako na atut emigracji wskazywano to, że ogromna część tych, którzy wyjechali, powróci wzbogacona o znajomość języków obcych, nabyte kwalifikacje i poszerzone horyzonty intelektualne.

Taki nastrój osiągnął apogeum w pierwszym półroczu rządów Platformy Obywatelskiej. Formacja Donalda Tuska zapowiedziała, że zamierza zrobić z Polski drugą Irlandię. Przedstawiciele rządu i partyjni politycy z dużą deklarowaną pewnością siebie, a nawet z buńczucznością zapowiadali, że chcą ściągać do kraju Polaków, którzy wyjechali. Pojawiły się nawet obietnice rozmaitych udogodnień i ułatwień dla powracających. Miały to być atrakcyjne miejsca pracy, a także m.in. przywileje podatkowe. Z wszystkich tych obietnic zrealizowano tylko zapowiedź abolicji podatkowej.

Ten urzędowy optymizm prezentowano, mimo że nawet raporty rządowe wskazywały na ,,zagrożenia związane z szokiem migracyjnym: ryzyko spadku długookresowego tempa wzrostu PKB, drenaż umiejętności, młodzieży i redukcji kapitału ludzkiego, pogorszenie struktury demograficznej społeczeństwa, wzrost presji inflacyjnej, spadek rentowności eksportu, spadek w dłuższym horyzoncie atrakcyjności kraju jako miejsca inwestycji zagranicznych''.

Hańba domowa

Masowa i bezprecedensowa po wojnie – co do swoich rozmiarów – emigracja zarobkowa młodych Polaków jest być może największą hańbą tej Polski, która ukształtowała się w wyniku przemiany ustrojowej 1989 r. i wyrazem najbardziej surowej oceny wystawionej przez młode pokolenie m.in. politykom, którzy rządzili przez ostatnie 20 lat. Osobna ocena może być wystawiona politykom Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej, którzy rządząc Polską w okresie szczytu fali emigracyjnej, a jednocześnie w warunkach ekonomicznego wzrostu obiecywali młodym Polakom stworzenie warunków do godziwego życia w ojczyźnie. Jedni i drudzy srodze zawiedli.


http://www.trybuna.com.pl, z 26.03.2009