Sformułowanie „nasze logo” jest wyrażeniem skrótowym, nieco mylącym. Albowiem treści symbolizowanych zdaniem „alfa zdąża do nieskończoności” nie zamierzamy definiować. Ani w tym miejscu, ani gdziekolwiek. Nie chcemy też zdradzać, jak rozumieliśmy owo zdanie w momencie, gdy się wraz z ideą Demokratesa.eu wykluwało. Chodzi tu bowiem o coś innego. O okazję lub nawet tylko o pretekst do filozofowania na temat ukierunkowanych zmian w długiej perspektywie - od pewnego punktu przyjętego umownie jako początkowy ku tak dalekiej przyszłości, że można ją słusznie kojarzyć z nieskończonością.

 

Jak się ma tego rodzaju spojrzenie do postrzegania procesów demokratyzacji lub walki o realną demokrację? Czy winniśmy tu myśleć o tym, iż miejscem takiej demokracji, realnej i zrealizowanej, jest przyszłość daleka nieskończenie? Albo że w ten sposób trzeba by może patrzeć na realizację ideałów i postulatów ekologicznych? Nie podpowiadamy tu żadnej odpowiedzi, zostawiając wszystko czytelnikom. Zostawiamy im także to, czy swoje ewentualne refleksje w zasygnalizowanej przestrzeni skojarzeniowej ograniczą do procesów społecznych. Może będą chcieli je rozciągać na rzeczywistość szerszą niż życie człowieka? Tak czy inaczej, niniejsze hasło jest zachętą do snucia wokół niego myśli na poziomie ogólności szczególnie wysokim.