Komentarz Demokratesa: Zamieszczamy ten wiersz w nadziei, że jego autor mimo podłości świata będzie nadal rozmyślał o sposobach życia sensownych i szczęśliwych

Jerzy Drewnowski

Za mało na pociechę

 

1.Przenika mnie lęk,

że zanik Kosmosu ...

nie nastąpi.

 

2.To zaś może znaczyć,

że będą powstawać nowe

organizmy czujące!

Powiedzmy sobie odważnie:

oceany cierpień bez sensu

przez całą wieczność!

 

3.Pojąwszy to kiedyś,

jak żyć potem?

Co czynić?

 

4.Zgoda: wspomagać, nie rozmnażać,

jak Budda nie kochać

dynamiki białka!!!

 

5.Lecz na pocieszenie

jakże to może wystarczać?

Bez fikcji, bez bzdury, bez wódki,

której nie piję … ?

 

W Jedlni Letnisku, 27 10 2022


Streszczenie: Ogrom koniecznych a bezsensownych cierpień wypełniających świat ożywiony i inne możliwe podobne mu światy nie mieści się w głowie.

Słowa kluczowe: oceany cierpień, cierpienia bezsensowne, nie rozmnażać, Budda, pocieszenie filozofii, tragiczna dynamika białka

Źródło: tekst od autora