Leonardo Boff(Komentarz Demokratesa: światowej sławy teolog wyzwolenia, profesor etyki, filozofii religii i ekologii w Rio de Janeiro, w latach 1985-1986 odsunięty przez Watykan od nauczania i działający obecnie jako osoba świecka, ogłasza alarm dla wszystkich ludzi Ziemi; apeluje o połączenie sił w rozumnym wysiłku budowania innej, życzliwej życiu gospodarki. Niestety, rzecz trudna do pomyślenia: co by było, gdyby podobnymi manifestami ”płynącego z serca rozumu” wypełniali swe nauki moralności teolodzy kościelni i większość duchowieństwa w dzisiejszym świecie.)

Wszystkie problemy naszego świata łączy ścisły wzajemny związek. Dlatego rozwiązania wyizolowane - przy pomocy środków tylko technicznych, politycznych albo gospodarczych, nie są możliwe. Konieczne jest zespolenie nowych serc i umysłów, wypełnionych wspólną odpowiedzialnością - przez przyjęcie wartości i zasad działania niezbędnych dla innego porządku świata.  
   
Pozwólcie Państwo, ze wymienię niektóre z nich dokładniej: 

Po pierwsze – obowiązek dbałości o dziedzictwo, które nam pozostawił wspaniały proces ewolucji wszechświata.

Po drugie – głębokie poszanowanie wszystkich pozostałych ludzi, każdej istoty żywej i odmiennych kultur. 

Po trzecie – permanentna kooperacja wszystkich ze wszystkimi, ponieważ ze względu na nasze środowisko jesteśmy wszyscy od siebie nawzajem zależni i dzielimy wspólny los. 

Po czwarte – sprawiedliwość społeczna, która wymazuje różnice, usuwa hierarchie, wyklucza nierówności. 

Po piąte – nieograniczona solidarność i współczucie ze wszystkimi cierpiącymi, począwszy od samej Ziemi, która jest dręczona, z najbardziej potrzebującymi ochrony i z najsłabszymi. 

Po szóste – wspólna odpowiedzialność za przyszłość życia, za systemy ekologiczne, które umożliwiają przeżycie ludzi, a końcu także przeżycie planety Ziemi.  

Po siódme – właściwa i sprawiedliwa miara we wszelkich inicjatywach, które dotyczą nas wszystkich, ponieważ naszą kulturę charakteryzują zbytek i nierówności. 

I wreszcie – samokontrola żądzy bogactwa i konsumpcji, by wszyscy mogli mieć dosyć i żeby się potrafili czuć członkami jednej i tej samej rodziny ludzkiej.  

Wszystko to jest możliwe tylko na gruncie świadomego i z serca płynącego rozumu. Gospodarka nie może być odłączona od społeczeństwa, ponieważ w ten sposób podstawowa idea społeczeństwa i dobra wspólnego zostałaby zniszczona. Ideałem, do którego należy dążyć, jest gospodarka pracująca dla wspólnoty życia.  

W sierpniu 2008  
 
 
 
(tłum. z niemieckiego J. Drewnowski)


 
Zródło: Zeit Fragen, Nr.41 vom 6.10.2008